Με εσάς στο δρόμο!

Εγκαταστάσεις της Cetracore Jetoil

H Cetracore Jetoil διατηρεί ιδιόκτητη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, οι οποίες λειτουργούν από το 1971. Πρόκειται για τη δεύτερες μεγαλύτερη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μετά τα Διυλιστήρια και τη μεγαλύτερη στα Βαλκάνια, χωρητικότητας 200.000 κ.μ.

Back to top

Ποιοί είμαστε

Η Cetracore-Jetoil SA είναι εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών και ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2018, όταν η Αυστριακή Cetracore Energy Gmbh εξαγόρασε τη Jetoil. Η Jetoil ήταν μια Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1968 και κυριάρχησε στην αγορά των πετρελαιοειδών πολλές δεκαετίες ως η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών.

05/06/2024
Διαχείριση αποβλήτων

Η εταιρία μας έχει εναρμονηστεί με όλες τις απαιτούμενες οδηγίες βάσει της ΚΥΑ με αριθμ. 3122.3-15/71164/2021, οι οποίες αφορούν την τήρηση διαδικασιών Παραλαβής και Διαχείρισης  αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές μας εγκαταστάσεις.

Για να ενημερωθείτε κάντε κλίκ Εδώ.