Δραστηριότητες

  • Δίκτυο 600 πρατηρίων στην Ελλάδα με σήμα JETOIL
  • Συνεργασία με Α.Π. πρατήρια
  • Αποθήκευση καυσίμων
  • Αποθήκευση & διαχείριση καυσίμων για λογαριασμό Τρίτων
  • Διακίνηση καυσίμων με Ι.Χ. βυτιοφόρα οχήματα & ειδικά εφοδιαστικά πλοία
  • Καύσιμα Ναυτιλίας
  • Εμπορία Λιπαντικών
  • Εξαγωγές
  • Θυγατρικές εταιρείες αποθήκευσης & εμπορίας καυσίμων στα Βαλκάνια
  • Αεροπορικά Καύσιμα