Διοικητικό Συμβούλιο

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 tο Διοικητικό Συμβούλιο της MAMIDOIL JETOIL  απαρτίζεται από 8 μέλη. Η διάρκεια της θητείας των μελών του είναι 6ετής και τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Σεπτέμβριο του 2015, απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Κυριάκος Μαμιδάκης , Πρόεδρος Δ.Σ. 

Νικόλαος Μαμιδάκης , Διευθύνων Σύμβουλος, Α΄Αντιπρόεδρος

Ελευθερία Μαμιδάκη , Β΄Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Στάσης , Μέλος

Αλέξανδρος Ν. Μαμιδάκης , Μέλος

Ελένη Μαμιδάκη, Μέλος

Ειρήνη Μαμιδάκη, Μέλος

Βασίλης Πετκίδης, Μέλος