Ανθρώπινο Δυναμικό

Ως μία αμιγώς οικογενειακή επιχείρηση, η εταιρεία έχει υιοθετήσει μία φιλική προσέγγιση προς τους εργαζόμενούς της και την πεποίθηση ότι όποιος εντάσσεται στη MAMIDOIL JETOILαποτελεί μέλος μίας μεγάλης οικογένειας. Η πολιτική της εταιρείας είναι να προσφέρει αξιόλογες υλικές απολαβές στους εργαζόμενούς της, δυνατότητες εξελίξεις μέσα στην επιχείρηση, στήριξη σε περιόδους ανάγκης, καθώς και υποστήριξη για περαιτέρω εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της προσφοράς προς τους υπαλλήλους της, η εταιρεία παρέχει στους εργαζόμενους συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς επίσης και οικονομική διευκόλυνση στους εργαζόμενους σε περίπτωση σοβαρού λόγου, με τη μορφή άτοκου δανείου. Επίσης, θεωρώντας σημαντική την ανάληψη εθελοντικών πρωτοβουλιών από τους εργαζόμενους και τη Διοίκηση πραγματοποίησε συζητήσεις με ομάδες του Προσωπικού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ζητώντας από τους εργαζόμενους να προτείνουν δράσεις που είναι «κοντά στην καρδιά τους» και που η πλειοψηφία των εργαζομένων θα επιλέξει να συμμετάσχει. Ήδη στα τέλη του 2009 στην Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε τράπεζα αίματος με την ονομασία «Τράπεζα Αίματος Εργαζομένων JETOIL», στην οποία έχει δηλώσει συμμετοχή ικανοποιητικός αριθμός ατόμων.