Back to top

Πολιτική Απορρήτου της Cetracore - Jetoil S.A.

Η προστασία των προσωπικών σας στοιχείων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική») αφορά τους όρους συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την Cetracore-Jetoil με έδρα την Κηφισιά, επί της οδού Ευρώτα 27, e-mail: dataprotection@jetoil.gr , κατά την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό τόπο www.jetoil.gr, τη σύνδεση ή χρήση των ιστοσελίδων του, υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1. Συνοπτικά για το www.jetoil.gr

Ο τομέας www.jetoil.gr είναι η διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Cetracore-Jetoil S.A. (εφεξής η «Εταιρεία»).

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας δίνετε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ή δηλώνετε κατά τη σύνδεσή σας στις υπηρεσίες μας (δημιουργία λογαριασμού χρήστη), επεξεργάζονται και τηρούνται σε αρχείο υπό την ευθύνη της Εταιρείας.

2. Τι είναι προσωπικές πληροφορίες;

Ο όρος «προσωπικές πληροφορίες», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε στοιχεία φυσικού προσώπου – ιδιωτών ή επαγγελματιών  – όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικών καρτών, κλπ., που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής «Προσωπικές Πληροφορίες» ή «Πληροφορίες».

3. Τι είναι επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών;

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, ταξινόμηση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση αυτών, γνωστοποίηση μέσω μεταφοράς, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης, σύνδεσης ή συνδυασμού πληροφοριών, καθώς και ο περιορισμός, η διαγραφή ή καταστροφή των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών του φυσικού προσώπου.

4. Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Α) Κατά την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό μας τόπο:

Δεν συλλέγουμε τα στοιχεία σας εκτός από τις διαθέσιμες πληροφορίες σε αρχεία τύπου cookie που έχετε επιτρέψει να χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεσή σας. Πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία cookie που χρησιμοποιούνται παρέχονται στην Πολιτική Cookies εδώ.

Β) Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την αλληλεπίδραση των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να εντοπίσουμε τον αριθμό των χρηστών που χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό μας τόπο, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και να ανιχνεύσουμε την πλοήγησή τους στον ιστότοπό μας.

Παρόλο που η υπηρεσία GA καταγράφει τα δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης και το σύστημα λειτουργίας που χρησιμοποιείτε, καμία από αυτές τις πληροφορίες όμως δεν σας αναγνωρίζει προσωπικά. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας, αλλά η εταιρεία Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτήν. Θεωρούμε την Google ως έναν τρίτο επεξεργαστή δεδομένων.

Η υπηρεσία GA χρησιμοποιεί τα αρχεία cookies, λεπτομέρειες για τα οποία είναι διαθέσιμα στους οδηγούς προγραμματιστών της Google. Για την πληροφόρησή σας, ο διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js της GA.

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει την GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας στις σελίδες του παρόντος ιστότοπου.

5. Ποιοί είναι οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα στοιχεία σας μόνο για τους σκοπούς των υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα www.jetoil.gr και συγκεκριμένα για: α) την παρακολούθηση των επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας, β) την επικοινωνία μαζί σας βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που μας καταχωρείτε στη φόρμα επικοινωνίας (www.jetoil.gr/el/contact) (γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, δ) τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών, προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα και υπηρεσίες.

6. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των Πληροφοριών σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των πληροφοριών του χρήστη του διαδικτυακού τόπου πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών ή βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική  Cookies, ανατρέξτε εδώ.

7. Ποιοι είναι οι παραλήπτες των Πληροφοριών σας;

Οι παραλήπτες των πληροφοριών των επισκεπτών του ιστότοπου είναι αυστηρά το απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα αυτών.

Επιπλέον, οι πληροφορίες σας δύνανται να μοιραστούν ή να σταλούν εφόσον αυτές ζητηθούν ρητά σε περίπτωση ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης.

8. Πώς διασφαλίζουμε ότι οι επεξεργαστές δεδομένων σέβονται τις πληροφορίες σας;

Οι επεξεργαστές δεδομένων μας ενεργούν βάσει της σχετικής συμφωνίας με την Εταιρεία και δεσμεύονται συμβατικά εγγράφως για:

  • τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας,
  • τη μη μετάδοση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους χωρίς την έγγραφη άδειά μας,
  • τη λήψη κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφάλειας δεδομένων,
  • τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο προστασίας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

9. Μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας στο εξωτερικό;

Δε μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός της επικράτειας της Ελλάδας. Τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται και επεξεργάζονται μόνο στην Ελλάδα.

10. Πότε διαγράφουμε τις πληροφορίες σας;

Διαγράφουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα αρχεία cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

11. Είναι οι Πληροφορίες σας ασφαλείς και προστατευμένες;

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε την ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να προστατέψουμε τις πληροφορίες σας από τυχαία ή δόλια επεξεργασία οιασδήποτε μορφής.

Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονική πιστοποίηση ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer) για να διασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της ιστοσελίδας και του προγράμματος περιήγησης σας.

Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η επεξεργασία των Πληροφοριών σας επιτρέπεται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένους από εμάς υπαλλήλους και συνεργάτες μας, και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω (βλ. Ερώτηση 5).

12. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις Πληροφορίες σας.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς για το αν επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας. Εάν οι Πληροφορίες σας επεξεργάζονται από εμάς, μπορείτε να ζητήσετε τη σχετική ενημέρωση για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των πληροφοριών που διατηρούμε, τους παραλήπτες, τις περιόδους διατήρησης, αν κάνουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, καθώς και σχετικά με άλλα δικαιώματά σας, όπως η διόρθωση, διαγραφή, ο περιορισμός της επεξεργασίας των Πληροφοριών και η υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ελλάδας.

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τις ανακριβείς πληροφορίες σας.

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε δεν είναι ακριβή, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να διορθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. διόρθωση του ονόματος ή ενημέρωση λόγω αλλαγής στα στοιχεία επικοινωνίας σας).

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τις Πληροφορίες / το δικαίωμα να σας ξεχάσουν.

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία εάν αυτά δεν καθίστανται απαραίτητα για τους προαναφερθέντες σκοπούς ή εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση για επεξεργασία.

Έχετε το δικαίωμα φορητότητας Δεδομένων.

Μπορείτε να ζητήσετε από μας να λάβετε τις Πληροφορίες που μας έχετε παράσχει σε ευανάγνωστη μορφή ή ζητήσετε από εμάς να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Πληροφοριών σας.

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των Πληροφοριών σας για όσο διάστημα εκκρεμεί η εξέταση των αιτιάσεών σας.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Πληροφοριών σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Πληροφοριών σας ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ώστε να σταματήσουμε την επεξεργασία εάν δεν υπάρχουν άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που να υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να μας στείλετε ένα αίτημα στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Ευρώτα 27, Κηφισιά) ή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση (dataprotection@jetoil.gr) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / φορητότητας / περιορισμού / αντίρρησης σχετικά με τις Προσωπικές μου Πληροφορίες» ή μέσω φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα τόπου (www.jetoil.gr/el/content/dsgvo) καταχωρώντας την περιγραφή του αιτήματός σας ώστε να το εξετάσουμε και να απαντήσουμε το ταχύτερο δυνατό.

14. Πότε απαντάμε στα αιτήματά σας;

Οι απαντήσεις μας στα αιτήματά σας θα παρέχονται δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει μέσα σε (1) ένα μήνα μετά από την παραλαβή του αιτήματός σας. Ωστόσο, εάν το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υποβάλλετε μεγάλο αριθμό ανάλογων αιτημάτων, θα σας ειδοποιήσουμε εντός ενός μηνός σε περίπτωση που χρειαστεί να λάβουμε άλλη μια επέκταση δύο (2) μηνών, εντός της οποίας θα σας απαντήσουμε.

Εάν τα αιτήματά σας είναι προφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα αυτών, η Εταιρεία δύναται να επιβάλει εύλογη αμοιβή σύμφωνα με τις διοικητικές δαπάνες που συνοδεύουν την παροχή πληροφοριών ή την εκτέλεση της αιτούμενης ενέργειας, ή να αρνηθεί να απαντήσει στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή της.

15. Πού να απευθύνετε τα ερωτήματά σας σχετικά με την πρόοδο των αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μας στείλετε ένα αίτημα στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Ευρώτα 27, Κηφισιά), να επικοινωνήσετε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dataprotection@jetoil.gr) ή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα (www.jetoil.gr/el/content/dsgvo).

16. Λαμβάνομε αποφάσεις μόνο με βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ όταν επεξεργαζόμαστε τις Πληροφορίες σας;

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις ούτε διεξάγουμε ανάλυση προφίλ, βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Πληροφοριών σας.

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας www.jetoil.gr πάντα υπό την προϋπόθεση της παροχής κατάλληλων πληροφοριών και μόνο κατόπιν της συγκατάθεσής σας.

17. Επεξεργαζόμαστε Πληροφορίες των ανήλικων;

Σε γενικές γραμμές, δεν επεξεργαζόμαστε Πληροφορίες ανηλίκων κάτω των 16 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες για ένα παιδί κάτω των 16 ετών, χωρίς να πληρούμε την ως άνω προϋπόθεση, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

18. Ποιος είναι ο νόμος που προβλέπει την επεξεργασία των Πληροφοριών σας;

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679/ΕΕ και γενικά ενεργούμε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

19. Που μπορείτε να απευθυνθείτε αν παραβιάζουμε τον ισχύοντα νόμο για την προστασία Πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ελλάδας σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας Πληροφοριών. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες της εν λόγω Αρχής και την υποβολή καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματα μου >Υποβολή καταγγελίας) όπου παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες.

20. Πώς θα ενημερωθείτε για οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική;

Η παρούσα ενημερώνεται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες σας, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας αυτές τις αλλαγές σε ορατή θέση στον διαδικτυακό μας τόπο, προτού τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές, ή με κάθε άλλο κατάλληλο τρόπο. Σας καλούμε να διαβάζετε την Πολιτική αυτή σε τακτική βάση για να γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται οι Πληροφορίες σας.

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των επεξεργαζόμενων από αυτήν πληροφοριών. Η διεύθυνσή της Εταιρείας είναι Ευρώτα 27, Κηφισιά, e-mail: dataprotection@jetoil.gr.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των Πληροφοριών σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ευρώτα 27, Κηφισιά, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dataprotection@jetoil.gr).