Αθήνα

Διαθέτει Ιδιόκτητο Κτήριο Γραφείων στην Κηφισσιά συνολικής επιφάνειας 7.000 τ.μ. όπου στεγάζονται και οι υπόλοιπες Εταιρείες του Ομίλου. 

Το κτήριο αυτό αγοράσθηκε πρόσφατα και είναι εφoδιασμένο με συστήματα ασφαλούς λειτουργίας και εξοικονόμησης ενέργειας.