Περιβάλλον

Η JETOIL θεωρεί καθήκον και υποχρέωσή της να συνεργάζεται με τους πελάτες, προμηθευτές αλλά και τα αρμόδια όργανα για την τήρηση και βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών επιπέδων του κλάδου.

Η JETOIL έχει φιλοσοφία μηδενικών ατυχημάτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν η εταιρεία δεν εφησυχάζει αν δεν παρέχει ασφάλεια σε όλες τις παραδόσεις που κάνει. 

Η JETOIL είναι υπερήφανη για το ιστορικό που έχει εδώ και 40 χρόνια, με πάνω από 65000 ασφαλείς παραδόσεις. 
Η εταιρεία δίνει μεγάλη προτεραιότητα στην ασφαλή αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση  των καυσίμων.