Θεσσαλονίκη

Η MAMIDOIL JETOIL διαθέτει τη μεγαλύτερη Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, συνολικής  χωρητικότητας περίπου 200.000 κ.μ. που τροφοδοτείται από Δεξαμενόπλοια με την βοήθεια δύο ιδιόκτητων πλωτών Αγκυροβολίων. Ο βασικός της εξοπλισμός αποτελείται από 15 κατακόρυφες μεταλλικές Δεξαμενές όπου αποθηκεύονται όλα τα είδη καυσίμων που απαιτεί σήμερα η αγορά, συγκρότημα πλήρωσης βυτιοφόρων οχημάτων με επτά θέσεις  φόρτωσης «από κάτω» καθώς και συγκρότημα φόρτωσης βυτιοφόρων σιδηροδρομικών βαγονιών με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης τεσσάρων συρμών. 

Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της η ίδια Εγκατάσταση διαθέτει αντλιοστάσιο καυσίμων, πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα πυροπροστασίας καθώς και διατάξεις ασφαλείας με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και επιτήρηση με συστοιχία ηλεκτρονικών δεσμών. Τα δύο Αγκυροβόλια που προαναφέρθηκαν, βρίσκονται σε απόσταση 900 και 1700 μ. από την ακτή και εξυπηρετούν Δεξαμενόπλοια χωρητικότητας μέχρι 30000 και 100000 τόννων, αντίστοιχα.  Από την Εγκατάσταση αυτή εξυπηρετούνται όλοι οι πελάτες της Εταιρείας στην περιοχή της Β. Ελλάδας,  άλλες Εταιρείες του χώρου με τις οποίες υπάρχουν συμβάσεις συνεργασίας καθώς και πελάτες που δραστηριοποιούνται στις όμορες Βαλκανικές Χώρες. 

Σημειώνεται ότι εκτός από τα συνήθη καύσιμα διακινείται και μείγμα πετρελαίου κίνησης με Βιοντήζελ. Για τις ανάγκες αυτής της λειτουργίας έχει ανεγερθεί συγκρότημα τεσσάρων Δεξαμενών χωρητικότητας 1000 κ.μ. και δύο Δεξαμενών χωρητικότητας 2.500 κ.μ. όπου σε κάθε μία γίνεται η αποθήκευση αλλά και η ανάμειξη των δύο συστατικών. Τέλος πρέπει  να αναφερθεί ότι οι ανάγκες του προσωπικού εξυπηρετούνται  από διώροφο κτήριο Γραφείων συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 1000 τ.μ.