Δεξαμενόπλοια

Η JETOIL έχει ναυλώσει και χρησιμοποιεί επτά Δεξαμενόπλοια, ιδιοκτησίας θυγατρικής Εταιρείας για τον εφοδιασμό πλοίων με καύσιμα καθώς και την μεταφορά καυσίμων στα νησιά. Aπό αυτά, τα τέσσερα χρησιμοποιούνται για τους εφοδιασμούς πλοίων, ενώ τα υπόλοιπα τρία για την μεταφορά στα νησιά.

 

  JΕΤ XIV JET XVI JET XVII JET II JET XV JΕΤ X
IMO No 8008486 8806046 8802791 8619285 9516600 8408777
Year Build 1981 1990 1990 1987 2006 1985
Builders Norway North Sea Shipyard North Sea Shipyard Deadon Shipbuilding Korea Medra Ltd Afoi Kanelloy Japan
Classification ΕΕΕ ΕΕΕ ΕΕΕ ΕΕΕ ΕΕΕ ΕΕΕ
DWT 2467 3271,7 3291,2 1433 872,7 513
LWT 1178 1015 1015 759,019 579,19 457
Draught 5,18 4,752 4,752 4,3 3,6 2,94
LOA 81 83,5 83,5 68,95 58,1 52,61
LBP 78,3 78,429 78,429  65,01 53,507  50,5
Breadth
13 13,5 13,5 11 8,6 / 10,316 (Sponsons) 8,6
DEPTH
5,18  5,6  5,6  5,15  4,3  3,36
Number of Tanks 12 14 14 8 14 10
Capacity 100% 2124,4
m3 
3248,6
m3
3248,6
m3
1337,4
m3 
836,582
m3
638,5 
m3 
Speed 12 12 12 9 11kn 11
Pumps 12x180m3/h @90mwg Framo  12 Deep Well Pumps 80/50/20 m3/h (Μετασκευή τεσσάρων 4Χ130m3) + 2X20m3 Slop pumps 12 Deep Well Pumps 80/50/20 m3/h (Μετασκευή τεσσάρων 4Χ130m3) + 2X20m3 Slop pumps  2X300
m3/h 
5 X Bornemann 74 m3/h 
Stern Line YES (2) YES (2) YES (2) YES (2) YES (2) YES (2)
Heating Coils YES  2 X Stem Generators 1500 Kgr/h 2 X Stem Generators 1500 Kgr/h YES NO NO