Βυτιοφόρα

Η JETOIL διαθέτει ιδιωτικό στόλο από 33 βυτιοφόρα οχήματα για την μεταφορά υγρών καυσίμων από τα Διυλιστήρια ή τις Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης της Εταιρείας στους πελάτες της.