Προϊόντα

Η  MAMIDOIL JETOIL A.E. διαθέτει και εμπορεύεται όλους τους τύπους καυσίμου που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει αυτή.

Αναλυτικότερα:

  • Βενζίνη LRP
  • Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON
  • Βενζίνη Αμόλυβδη 100 RON
  • Πετρέλαιο Κίνησης (με βιοντήζελ 7% max)
  • Πετρέλαιο Θέρμανσης (και Αγροτικό)
  • Φωτιστικό Πετρέλαιο
  • Πετρέλαιο Ναυτιλίας
  • Μαζούτ Νο1 Υ.Θ. (straight run & cracked) 
  • Μαζούτ Νο3 Χ.Θ.
  • Μαζούτ Νο3 Υ.Θ.

Βασικός προμηθευτής των καυσίμων που εμπορεύεται η JETOIL είναι όλα τα διυλιστήρια που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας).

Τα καύσιμα διακινούνται με ιδιόκτητα ή/και μισθωμένα βυτιοφόρα ή/και πλοία. Η διάθεση των καυσίμων γίνεται από ελεγχόμενα σημεία διανομής που υπάρχουν στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας, στα διυλιστήρια της χώρας και σε τρίτες εγκαταστάσεις που μισθώνει η εταιρεία.