Υπηρεσίες

Εκτός από το δίκτυο πρατηρίων με το σήμα της JETOIL, η εταιρεία προσφέρει μία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
  • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων
  • Καύσιμα Ναυτιλίας (Bunkering) 
  • Κάρτα ανεφοδιασμού και διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων JET’N’GO