Επικοινωνία

Τμήμα Ναυτιλιακών Καυσίμων (Bunkering)

Διεύθυνση: Ευρώτα 27 & Κηφισού Κηφισιά 145 64
Τηλ:  +30 210 8763140 
Fax: +30 210  8763139        
email: bunkering@jetoil.gr