Αποθήκευση & Διακίνηση

Η MAMIDOIL JETOIL διαθέτει δύο εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου Θέρμανσης  στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη με αποθηκευτική χωρητικότητα 700 και 200 κ.μ.,αντίστοιχα. Οι συγκεκριμμένες Εγκαταστάσεις διαθέτουν διατάξεις φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων με όλο τον αντίστοιχο εξοπλισμό και με δυνατότητα εξυπηρέτησης δύο πελατών, ταυτόχρονα.