Πρατήρια

Η MAMIDOIL – JETOIL A.E. εμπορεύεται υγρά καύσιμα και λιπαντικά, μέσω ενός δικτύου ελεγχόμενων και συνεργαζόμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων τα οποία φέρουν το σήμα της εταιρείας. Το δίκτυο διαθέτει περίπου 600 πρατήρια υγρών καυσίμων και καλύπτει σχεδόν το σύνολο του ελλαδικού χώρου, ηπειρωτικού και νησιωτικού. Η εταιρεία παράλληλα συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό ΑΠ (Ανεξάρτητων Πρατηρίων) σε όλη την Ελλάδα.

Τα πρατήρια Jetoil είναι υπερσύγχρονα και πληρούν όλες τις προδιαγραφές που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Η εξυπηρέτηση και ο ανεφοδιασμός των πρατηρίων αυτών είναι διαρκής και γίνεται με ιδιόκτητα ή ελεγχόμενα μεταφορικά μέσα.

Στις αρχές του 2009 η εταιρεία ξεκίνησε την εφαρμογή 5ετούς προγράμματος για τη σταδιακή αλλαγή της εμφάνισης των πρατηρίων της βάσει της νέας σύγχρονης και δυναμικής εταιρικής εικόνας που μελέτησε και ολοκλήρωσε με τη βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών.

Για να δείτε όλα τα πρατήρια στο χάρτη, πατήστε εδώ